Stormen "Knud" holdt langt de fleste på land, og kun 16 både ud af ca. 50 tilmeldte stillede til start fredag d. 21/9.

Imidlertid havde DMI meldt at stormen havde taget en mere nordlig bane op over Norge, og det betød, at vi kunne sejle i noget min-dre vind, end tidligere forventet. Tidligt fredag aften stod vinden således i sydvest, ca. 8-12 m/sek, og der var milde 15 grader og en utrolig smuk himmel. Turen gik bagbord om Hven, og I første start blev kun 3 spækhugger ud af 9 tilmeldte sendt afsted for rebede storsejl og ingen spiler. I X-99 løbet var det kun Mille og os i Skyggefaxe, der mødte op, - de resterende 4 både "kyllingede" ud....og gik glip af en fantastisk sejleraften.

I anden start kl. 19:00 for større både så vinden ikke så farlig ud, og hovedfeltet kom planmæssigt afsted for fulde storsejl og mange spilere. Mille kom bedst fra start og satte den store spiler med det samme. Vi satte skæringsspileren, og fulgte Mille som anden båd ud mod Hvens sydspids. Her kom X-99erens sejleregenskaber virkelig til sin ret, og vi fik distancerede alle andre både under en fantastisk kanetur på ca. halv-anden time i den friske luft og vigende dagslys. Vi opnåede en max fart på14.5 knob.


På bagsiden af Hven overhalede vi spækhuggerne, og vi var kun få hundrede meter fra Mille. Vi satte et reb i storeren, men det gjorde Mille ikke. De var dog også 7 mand til at holde båden nede under retursejladsen til Svanemøllen.

Vi fik et mellemhårdt opkryds i det dejligste måneskin, og undervejs blev vi overhalet af de større både Dufour 44'eren og X-41 Galatea, som to line honours ca. 7 minutter foran Mille. Vi kom ind som fjerde båd ca. 4 minutter efter Mille, så det var helt sikkert godkendt. Mille bliver bedste båd overalt, og vi bliver to'er i den sammenhæng. Til-lykke til Mille med endnu en sejr, flot sejlet.

Efter endt sejlads mødtes vi i Sejlklubben København's klublokaler i Kalkbrænderi-havnen til lækre flæskestegs sandwich's og suppe. Alle fremmødte blev beordret til at spise mindst to sandwich's hver, da der jo var købt ind tl fire gange så mange menne-sker. 😀

Tak for denne gang, det var en fantastisk tur !
Michael Jeppesen/Skyggefaxe, X-99 # 421.

Foto: Klaus Mouritz Kristensen

Go to top