Afholdes i år i forbindelse med Boat Show i Frederica

Lørdag d. 2. marts fra kl. 1200 - 1430

 

Generel information:
• Klubben tilbyder en let anretning fra kl. 12-13
• Generalformsamling afholdes fra kl. 13-1430
• Ved deltagelse til generalforsamlingen giver klubben fri adgang til Boat Show samt betaling for broafgift ved samkørsel.
• Tilmelding er nødvendig af hensyn til servering

 

Dagsorden i flg. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af formand: Morten Vinther ønsker genvalg
7. Valg af kasserer: Kim Rasmussen ønsker genvalg
8. Valg af international sekretær: Thomas Nielsen ønsker genvalg
9. Valg af sekretær/ turkoordinater: Lars Jensen ønsker genvalg
10. Valg af revisor: Sysser Davidsen ønsker genvalg
11. Vedtæger og klassebestemmelser


Vedtægtsændring:
- 3.1.1 Aktive, klubben optager alle ejere af X-99 både som aktive medlemmer, samtlige aktive medlemmer skal desuden være medlem af en sejlklub tilsluttet DS eller en hermed ligestillet udenlandsk sejlklub.
- 3.2.2 Salg af båd, ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab, navn og adresse på nye ejer opgives til klubbens bestyrelse-
- 5.1.1 Ordinær generalforsamling, den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med klassens mesterskab, en gang årligt, dog senest 1 september og indkaldes skrifteligt vedlagt dagsorden med mindst 3 ugers varsel.
- ( Alt tekst med rødt skrift udgår i de nye vedtægter).
12. Evt.

Forslag til generelforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før.

 

Go to top