Virtuelt møde, Microsoft Teams, torsdag d. 19. november 2020, 19:30-20:30

 

Deltagere

6 bestyrelsesmedlemmer deltog

DEN 103       Klaus Nielsen - Suppleant, 1. år

DEN 297       Ulrik Meyer - Næstformand, kapsejlads ansvarlig, 2. år

DEN 421       Michael Jeppesen - Formand  

DEN 425       Morten Vinther - Revisor suppleant, 1. år

DEN 467       Thomas Nielsen - Bestyrelsesmedlem, 2. år, International sekretær

DEN 517       Kim Rasmussen - Kasserer, 2. år

Fraværende:

DEN 519       Per Leth Hansen - Bestyrelsesmedlem, 1. år, Sekretær, assisterende Webmaster

DEN 517       Sysser Davidsen - Revisor, 2. år

DEN 111       Norman Sloth – Web Master, 2. år

Agenda

 1. Bestemmelse af titler / roller
 2. Forslag om at alle i Bestyrelsen laver et indlæg på Face book X99.dk og/eller hjemmesiden -
 3. Forslag til kapsejlads aktiviteter i sæsonen 2021
  1. Palby Fyn Cup
  2. Klassemesterskab for X-99, Helsingør Sejlklub
  3. DH DM, Juelsminde
  4. Øresunds Cup (fastlæggelse af et antal kapsejladser), hvor X-99’ere deltager

Konklusioner

 1. Titler og roller blev fordelt, og ovenstående konstituering blev vedtaget.
 2. For at få sparket lidt liv i vores hjemmeside blev det vedtaget, at bestyrelsen i så stort omfang som muligt og så hurtigt som muligt skriver diverse indlæg Facebook X99.dk og/eller hjemmesiden. Tips og Tricks fra Thomas, Ulrik, Claus, ”4. gear” fra Kim, Rase QS App beskrivelse fra Morten, ny hjemmeside platform og generel opdatering fra Norman med hjælp fra Per.
 3. En livlig diskussion omkring X-99 klubbens kapsejlads aktiviteter og potentiel deltagelse, blev det vedtaget, at vi må fokusere lidt smalt og nøjes med at satse på endnu et Palby Fyn Cup i 2021. Dette afholder naturligvis ikke individuelle initiativer og opfordringer til deltagelse i andre sejladser som DH DM i Juelsminde, Stelton Cup, Gold Cup osv. Vedr. Klassemesterskab for X-99, Helsingør Sejlklub, som blev drøftet under Generelforsamlingen, kan vi ikke støtte dette for nuværende, da vi pt. er for få aktive kapsejlende både.

Mvh

Michael Jeppesen (DEN421) ”SkyggefaXe”.

Formand

Go to top