Foto: Jacob Surland Fine Art Photography

År 2020 vil desværre nok blive husket som det år, hvor færre kapsejladser end nogensinde blev sejlet i vores elskede både. Begge de meget populære mesterskaber i X-99 klassen, Palby Fyn Cup og DH-DM blev aflyst, og adskillige andre større kapsejladser rundt i de danske farvande blev enten afviklet med begrænset deltagerantal eller helt aflyst.    

Aldrig før i nyere tid har Verden oplevet en pandemi som COVID 19, og aldrig før har konsekvenserne været så alvorlige. Vi føler med de mange familier, der i år har måttet tage alt for tidlig afsked med familiemedlemmer, som er bukket under for Corona virus. Heldigvis ser det nu ud til, at en sikker vaccine globalt set er på vej, og med de første frigivelser af vaccinationer i flere lande, kan vi forsigtigt se positivt frem mod næste sæson under lidt mindre specielle forhold.       

På kapsejladsbanerne har der de seneste årtier, set over en bred kam, været en generel nedgang i aktiviteten i Danmark, men det har slet ikke været i den målestok, vi har set i år, hvor der som direkte følge af landsdækkende forsamlingsrestriktioner er kommet stribevis af aflysninger af store vigtige kapsejladser. Det er dog lykkedes at gennemføre visse short-handed sejladser som ”Silver Rudder” med et væsentligt ændret regelsæt, og ”AFI Two-Star” i en ”light version” med 1-dags afvikling, idet den store sejlerfest i Ballen Havn ikke gav mening. I Øresund havde Vedbæk Sejlklub mod sæsonens afslutning succes med at udtænke et godt praktisk koncept, hvor et større antal ”små starter” kunne afvikles på forsvarlig vis, og her mødte henimod 100 startende både op. I X-99 klassen stillede 6 både til start, og det blev for nogle første og sidste kapsejlads i sæsonen 2020. (Se beretning på Facebook og Hjemmesiden).

I forbindelse med COVID 19 pandemien er der sket en måske ikke helt overraskende udvikling i det danske samfund (og sikkert også i andre), nemlig at markedet for sommerhuse, campingvogne, sejlbåde og andet fritidsudstyr er steget enormt. Det skyldes i høj grad, at folk ikke længere rejser på ferie, hvilket resulterer i flere penge i privatøkonomien til at investere i diverse fritidsinteresser.

Således er bådmarkedet eksploderet i år, og næsten revl og krat er blevet opkøbt. Man finder i dag, sammenlignet med et år eller to siden bl.a. også langt færre brugte X-99’ere i udbud. Der er f.eks. i øjeblikket kun 4 stk. X-99’ere til salg på ”Scanboat.com”. Alle er Mrk 1’ere til mellem 180- og 250- tusinde kr. Det kunne måske være en god julegave ;-)……eller blot et hint til nogen, man kender, som kunne være potentielle købere af en fantastisk velsejlende sejlbåd til kap- og tursejlads.      

Vi må se, om vi kan udnytte væksten i klassen, - og den nye bestyrelse, som blev konstitueret for få uger siden, har allerede talt om de aktiviteter, vi skal lave i X-99 regi i 2021, så vi kan få samlet op på det gode opsving, som vi oplevede i 2018 og -19. Til start i Palby Fyn Cup 2018 og 2019 var vi hhv. 24 og 21 både, og hvis vi i 2021 annoncerer det mere bredt f.eks. også på den internationale Facebook side X-99 Sailor…… - hvem ved, så kan vi måske blive over 30 deltagende både. I år var der (før aflysningen) tilmeldt mange danske både, men også to tyske og en svensk båd.    

Bestyrelsen har besluttet at få opdateret formatet på hjemmesiden til et mere moderne udseende, og så vil vi sørge for, at der kommer nogle gode beretninger, tips og tricks, vedligehold osv. Herved opnår vi forhåbentlig at få lidt ny ”Hype” omkring klubben og bådene, som kan kaste noget mere aktivitet af sig.

Jeg er meget optimistisk, og vi er jo alle hungrende efter nye eventyr her i skyggen af dette triste år, hvor det hele gik i stå!

Med de ord vil jeg på vegne af X-99 bestyrelsen ønske alle X-99 sejlere en rigtig god jul og et godt og sundt nytår med masser af gode sejleroplevelser i 2021 sæsonen.

Med venlig hilsen

Michael Jeppesen, formand

X-99 # 421 ”SkyggefaXe”  

Det flotte vintermotiv af Havhingsten Roskilde er et foto taget og venligst stillet til rådighed af Jacob Surland Fine Art Photography.

 

Go to top