Referat af generalforsamlingen afholdt Boatshow Fredericia lørdag den 2. marts 2019 

20 personer var fremmødt heraf 14 bådejere som var stemmeberettigede.

DEN 425 Morten Vinther.
DEN 455 Lars Jensen.
DEN 421 Michael Jeppesen.
DEN 311 Lasse og Hanne.
DEN 519 Per Leth og Claus Svarer.
DEN 569 Morten Nielsen.
DEN 311 Kim Hansen.
DEN 111 Normann Sloth.
DEN 518 Kim Sørensen.
DEN 297 Ulrik Meyer.
DEN 55 Martin og Casper.
DEN 155 Lars Poulsen og Jesper Stentoft.
DEN 552 Jørn Pederen.
DEN 378 André Nielsen.

Dagsorden iflg. Vedtægter:

Valg af dirigent:

Normann Sloth blev valgt og kunne konstatere, at Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, men at Generalforsamlingen ikke blev afholdt i forbindelse med mesterskab inden 1. september. Ingen havde indvendinger mod dette.

Formandens beretning ved Morten Vinther:

Morten konstaterede at han overtog posten for et år siden, hvor der stort set ingen aktiviteter var i klubben. De få fremmødte til sidste års Generalforsamling havde alle håb om at klubben ville overleve.

Den nye bestyrelse valgte at afholde én årlig stor begivenhed, midt i landet og med stor bredde, så alle har mulighed for at deltage. Valget faldt på Palby Fyn Cup og man vedtog et uofficielt DM. Successen blev stor, og vi opnåede deltagelse af 24 både og et væld af flotte sponsorpræmier. At X99 klubben kunne stille med 24 både i 2018 har givet betragtelig opmærksomhed over hele sejlerlivet i Danmark. Klubben fik lavet et attraktivt medlemskontingent på kun 99 kr pr. år inkl. en X99 kasket til alle nye medlemmer. Medlemstallet steg fra under 20 til 34 i 2018.

Formanden ytrede ønske om at oprette en gastebørs, så man kan få mulighed for at sejle X99 i andre landsdele som gast i andre både, end ens egen.
Formanden opfordrede alle til at komme med indlæg til hjemmesiden eller Facebook.

 

Fremlæggelse af regnskab:

Kasserer Kim Rasmussen kunne desværre ikke være tilstede ved årets Generalforsamling, så Michael Jeppesen gennemgik regnskabet, som forinden var blevet printet i stort antal, så alle kunne følge med. Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag:

Se herunder bestyrelsens ændringsforslag af Vedtægter og Klassebestemmelser.

Fastlæggelse af kontingent:

Årligt kontingent på 99 kr blev atter vedtaget.

Valg til bestyrelse

Valg af formand:

Morten Vinther blev genvalgt.

Næstformand (ikke på valg i år)
Michael Jeppesen

Valg af kasserer:
Kim Rasmussen blev genvalgt.

Valg af International sekretær:
Thomas Nielsen blev genvalgt.

Kapsejladsansvarlig (ikke på valg i år)
Ulrik Meyer

Valg af sekretær:
Lars Jensen blev genvalgt.

Valg af revisor:
Sysser Davidsen blev genvalgt.

Vedtægter og klassebestemmelser:

Bestyrelsens forslag til ændringer af Vedtægter og Klassebestemmelser, er angivet således at alt i parentes udgår fra vedtægterne.

3.1.1 Aktive medlemmer, - klubben optager alle (ejere af X99 både) som aktive medlemmer, samtlige aktive medlemmer skal desuden være medlem af en sejlklub tilsluttet DS eller en hermed ligestillet udenlandsk sejlklub.

3.2.2 Salg af båd, - (ved slag af båd mistes retten til aktivt medlemskab), navn, adresse og hjemhavn for nye ejere oplyses til klubbens bestyrelse, hvis accepteret af de nye ejere.

5.1.1 Ordinær generalforsamling, - Den ordinære generalforsamling afholdes (i forbindelse med klasse mesterskab), en gang årligt, (dog senest 1. september)
og indkaldes skriftligt (online) vedlagt dagsorden med mindst 3 ugers varsel.

Alle bådejere stemte for vedtægtsændringen.

Eventuelt:

Morten Nielsen, ejer af nr. 569, spurgte om han måtte sejle med gennemgående sejlpinde i storsejlet.
Svaret lød ”Ja, gerne til Palby Fyn Cup, bare sejlet ikke er større end angivet i kassereglerne.” Der må dog ikke sejles med gennemgående sejlpinde til officielle klasseløb.

Næstformand Michael Jeppesen, ejer af nr. 421, oplyste om at der er blevet inviteret til et officielt og DH DM i Juelsminde. Der er loft på antal deltagere, og interesserede kan tilmelde sig fra d. 10. marts efter princippet ”først til mølle”.

Jørn Pedersen, ejer af nr. 552 oplyste at Brejning sejlklub inviterer til klassebådsstævne sidst i september. Mere information lægges på Facebook efter Palby Fyn Cup.

Formand Morten Vinther, ejer af nr. 425 forslog at der kunne etableres en trim sejlads i øst og vest DK, hvor man kan sejle med i andre både, end ens egen. Fordele er mange, bl.a. at blive bedre sejlere, spare lange transportsejladser i egen båd og øge klubbens sociale sammenhæng.

De bedste sejlerhilsener

Lars Jensen, ejer af nr. 455, sekretær.

 

 

Go to top