Foto: Jacob Surland Fine Art Photography

År 2020 vil desværre nok blive husket som det år, hvor færre kapsejladser end nogensinde blev sejlet i vores elskede både. Begge de meget populære mesterskaber i X-99 klassen, Palby Fyn Cup og DH-DM blev aflyst, og adskillige andre større kapsejladser rundt i de danske farvande blev enten afviklet med begrænset deltagerantal eller helt aflyst.    

Virtuelt møde, Microsoft Teams, torsdag d. 19. november 2020, 19:30-20:30

Virtuelt møde Microsoft Teams, søndag d. 1.november 2020

Go to top